CONSTRUCCÍON:     2019

TIPO: NAVE INDUSTRIAL

ARQUITECTO: RAFAEL MESTRE

COLABORADORES EN NAVE INDUSTRIAL , WEBBER,PLACO, LUFORD
PLANTA HORMIGON BETON